Znalecký ústav Praha s.r.o.

Znalecké a expertní služby pro oblast oceňování a posuzování hmotného i nehmotného majetku včetně nemovitostí, oceňování podniků, ochranných známek, pohledávek a závazků, nepeněžitých vkladů.

Roháčova 170/8, Praha 3 − Žižkov