Rope skipping centrum ČR (Místo konání kurzů)

  • Švihadla pro Rope skipping.
  • Školení, kurzy, semináře, osvědčení.
  • ČR závody v Rope skippingu, možnost pokračovat v ERSO.
  • Registrace týmů do ČRSA.
  • Zastřešující Asociace skokanů přes švihadla v ČR.

Vodácká 789/8 (Loděnice UK FTVS), Praha 7 − Troja
OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)