Technická správa komunikací hl. m. Prahy (Sídlo)

Správa, údržba, opravy a rozvoj nemovitého majetku – silnice II. a III. třídy, místní a vybrané účelové komunikace na území hlavního města. Dále poskytování služeb spojených se správou tohoto nemovitého majetku, stejně jako projektová, dopravně-inženýrská a ...

Řásnovka 770/8, Praha 1 − Staré Město