Ing. Rudolf Pecinovský, CSc.

Nabídka výuky a školení v oblasti výpočetní techniky.