AZ MYSLBEK

Zemní a stavební práce:

  • Veškeré zemní práce dle potřeby zákazníka.
  • Odvodňovací drenáže, údržba vodotečí.
  • Vlastní odvoz výkopku.
  • Dodávka okrasných kamenů (břidlice, pískovce) a kamenné dlažby.
  • Stavební prvky v zahradě.
  • Doprava (odvoz) veškerého ...

Kurzova 2245/6, Praha 5 − Stodůlky