Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR - Výcvik vodicích psů.

Provozování střediska výcviku vodicích psů pro nevidomé a zrakově postižené.

Klikatá 613/2a, Praha-Jinonice