Muzeum policie České republiky

Muzeum dokumentuje a prezentuje historii, vývoj a činnost bezpečnostních sborů na území bývalého Československa od doby jeho vzniku až po současnost.