Roman Kühnel (Provozovna)

  • Autodoprava – přeprava sypkých materiálů (písků, zeminy, kameniva, betonových směsí), obalových hmot, zemědělských komodit.
  • Zemní práce – výkopy základů domů, těžební práce, terénní úpravy, skrývky orné půdy, přípravy povrchů a mnoho dalšího.
  • Demolice – ...