PROSTOR a.s. (Centrála)

V současné době se společnost zabývá především službami v těchto oblastech:

Komunální činnost:
  • venkovní úklidy komunikací a ostatních ploch včetně zimních zásahů,
  • kropení komunikací,
  • čištění kanálových vpustí atd.

Odvoz odpadů:
  • komunální ...