AUTODOPRAVA – Ing. Petr Charvát

Přistavení kontejneru:
  • odvoz stavební suti, výkopové zeminy, domovních a komunálních odpadů,
  • doprava stavebních strojů a mechanismů.
Nákup a doprava sypkých materiálů:
  • dovoz písku, štěrku a drti,
  • dovoz lomového kamene,
  • dovoz ...