Václav Horčic – Izolatérské a asfaltérské práce

  • Izolace spodních staveb proti zemní vlhkosti a radonu,
  • izolace a rekonstrukce střech a nátěry,
  • klempířské práce a hromosvody,
  • hydroizolační pásy,
  • modifikované pásy,
  • fólie (fóliový systém),
  • tepelná izolace střech,
  • ochranné izolační ...