APELEN Consulting

Zajištění vypracování znaleckých posudků a ocenění v oboru ekonomika pro účely komerční i nekomerční. Právně-ekonomické poradenství ve věcech transformace obchodních společností, fúzí, akvizic a změny právní formy.

 • Ocenění podniků a částí podniků,
 • ocenění obchodních a vypořádacích podílů,
 • ocenění cenných papírů,
 • ocenění majetkových převodů mezi propojenými osobami dle §196a obchodního zákoníku,
 • ocenění pro účely IFRS,
 • ocenění nepeněžitých vkladů,
 • ocenění obchodního jmění,
 • znalecká zpráva o fúzi,
 • stanovení výše přiměřeného vypořádání při převodu jmění,
 • přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami,
 • vyčíslování náhrady škody,
 • vypracovávání znaleckých posudků dle právních předpisů o insolvenci.
Přeměny obchodních společností na klíč. Přeměny jsou často velmi praktickými a účelným řešeními řady situací zejména u společností skupinového uspořádání. Pomáhají zjednodušit strukturu, optimalizovat náklady, zvýšit efektivitu.