KONTEJNERY NOVÁK s.r.o.

 • Likvidace odpadů.
 • Odvoz a likvidace suti.
 • Odvoz a likvidace zeminy.
 • Odvoz a likvidace stavebního odpadu.
 • Odvoz a likvidace komunálního odpadu.
 • Dodávky sypkých materiálů.
 • Dovoz písku.
 • Dovoz drtě.
 • Dovoz kačírku.
 • Zemní práce.
 • Možnost ...