Tomáš Havel – TAH (Sídlo)

  • Stavby RD na klíč.
  • Zateplené fasády.
  • Betonové konstrukce, schodiště (vč. točitých), výtahové šachty, monolitické věnce, opěrné zídky, bazény, žumpy (případně obetonování plastických jímek).
  • Tlakové izolace objektů – asfaltové pásy, stěrkové ...