Ing. Milan Kulík

Cenové poradenství ve stavebnictví. Vypracování stavebních rozpočtů.