Thorson Chemical Praha, s.r.o. (dceřiná firma)

Dovoz a proje chemických látek, barev a laků.
Distribuce strojních zaří pro výrobu barev a laků.

Černošická 145, Praha-Lipence