ARIS – BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA – OCHRANA OBJEKTŮ A OSOB

Zajišťujeme tyto bezpečnostní služby:
  • ostrahu a ochranu objektů,
  • ochranu majetku a osob,
  • strážní a pořádkovou službu,
  • službu vrátných.
Specializujeme se na střežení stavenišť, staveništních zařízení a techniky se psy.