PERFORMIA, spol. s r.o. (Centrála)

Společnost PERFORMIA je součástí mezinárodní sítě firem působících ve 20 zemích světa. Za cíl jsme si dali vložit do rukou manažerů a personalistů ve firmách efektivní nástroje pro hodnocení a výběr zaměstnanců. Naše ucelené know-how je založeno na zdravém rozumu a logice, a díky tomu je možné použít jej ihned v praxi. Věříme, že existují 4 konkrétní faktory, které ovlivňují správný výběr pracovníka. Také věříme, že to největší bohatství má firma ve svých lidech, pokud jsou to ovšem správní lidé.