Česká geologická služba (Provozovna Rakovník)

Tvorba, úschova a poskytování nestranných expertních geologických informací pro státní správu, soukromý sektor a veřejnost.

Čsl. armády 432, Lužná