Česká geologická služba (Provozovna)

Tvorba, úschova a poskytování nestranných expertních geologických informací pro státní správu, soukromý sektor a veřejnost.

Erbenova 348/1, Jeseník-Bukovice