Rybníková a.s. (Pobočka)

  • Výstavba suchých poldrů,
  • revitalizace říčních toků,
  • výstavba nových rybníků,
  • výstavba umělých mokřadů,
  • posouzení vhodnosti objektu k realizaci těchto prací a vyhledání vhodného dotačního titulu,
  • geodetické zaměření,
  • měření množství ...

Ostružinová 3175/36, Praha 10 − Záběhlice