Business Field Management, s.r.o. (Provozovna)

Zlepšování efektivity podniků prostřednictvím zavádění řídicích systémů.