České vysoké učení technické v Praze (Ústav letadlové techniky)

Ústav připravuje absolventy pro potřeby leteckého průmyslu v oblastech konstrukce a projektování, vývoje a výroby letadel a motorů. Bakalářské, magisterské i doktorské studium.