Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (Katedra jazyků)

Katedra nabízí výuku anglického, německého, ruského, francouzského, španělského a českého jazyka pro studenty fakult a univerzitních studijních programů v rámci bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Zahrnuje prezenční, kombinované i ...

17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba