České vysoké učení technické v Praze (Fakulta strojní)

Fakulta poskytuje univerzitní technické vzdělání. Nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studium. Možnost studia v anglickém jazyce.