České vysoké učení technické v Praze (Ústav řízení a ekonomiky podniku)

Ústav zajišťuje výuku v oblasti řízení a ekonomika podniku. Studium je zaměřeno na technické, manažerské a ekonomické znalosti a dovednosti. Bakalářské, magisterské i doktorské studium.