České vysoké učení technické v Praze (Ústav materiálového inženýrství)

Nabízíme služby v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání v oboru moderních technologií a materiálového inženýrství. Bakalářské, magisterské i doktorské studium.