České vysoké učení technické v Praze (Ústav strojírenské technologie)

Ústav strojírenské technologie se zabývá pedagogickou a vědecko-výzkumnou činností v oblastech tváření, slévání, svařování a povrchových úprav. Bakalářský, magisterský i doktorský program.