České vysoké učení technické v Praze (Ústav procesní a zpracovatelské techniky)

Ústav zajišťuje výuku v oblasti strojů a zařízení pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl. Bakalářské, magisterské i doktorské studium.

Technická 1902/4, Praha 6 − Dejvice