České vysoké učení technické v Praze (Ústav techniky prostředí)

Pedagogická činnost ústavu je zaměřena na ekologické poznatky včetně problematiky omezování a zpracování tuhých a kapalných odpadů.