České vysoké učení technické v Praze (Ústav přístrojové a řídicí techniky)

Ústav zajišťuje výuku v oblasti automatického řízení a inženýrské informatiky, elektrotechniky a přesné mechaniky a optiky. Bakalářské, magisterské a doktorské studium.