České vysoké učení technické v Praze (Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky)

Ústav zajišťuje výuku v oblasti aplikované mechaniky, termomechaniky a mechaniky tekutin.

Technická 1902/4, Praha 6 − Dejvice