České vysoké učení technické v Praze (Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky)

Ústav zajišťuje výuku v oblasti aplikované mechaniky, termomechaniky a mechaniky tekutin.