České vysoké učení technické v Praze (Ústav fyziky Fakulty strojní)

Ústav zajišťuje výuku v oblasti fyziky. Přednášky podávají studentům základní poznatky z klasické i moderní fyziky, a to v ucelené formě a na dostatečně vysoké matematické úrovni. Nedílnou součástí tohoto kurzu jsou povinná laboratorní cvičení, doporučená ...