České vysoké učení technické v Praze (Ústav technické matematiky)

Ústav zajišťuje výuku v oblasti základních matematických disciplín, aplikované a numerické matematiky a konstruktivní geometrie. Bakalářské, magisterské i doktorské studium.