Diecézní charita České Budějovice (Centrála)

  • Adopce na dálku - Afrika, Bělorusko.
  • Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce.
  • Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím.
  • Komunitní práce.
  • Poradna pro cizince a migranty.

Kanovnická 18, České Budějovice-České Budějovice 1