České vysoké učení technické v Praze (Ústav výrobních strojů a zařízení)

Ústav je zaměřen na konstrukci výrobních strojů, jednotlivých jejich částí a na konstrukci manipulátorů. Bakalářský, magisterský i doktorský program.