Pavel Čapek

  • Vytyčení prostorové polohy, tvaru a rozměru objektů staveb a vytyčení terénních úprav,
  • zaměření skutečného provedení stavby, včetně zpracování kompletní dokumentace pro předání na příslušné úřady,
  • zaměření pokládky inženýrských sítí s digitálním ...

Pardubická 1317/49, Praha 10 − Uhříněves