Zbyněk Popelka (Kancelář)

Napřed se dívám - jak chodíte, sedáte, vstáváte. (Diferenciální analýza postury a dynamiky)

Potom postupně uvolním svaly a fascie (Reflexní terapie, Spoušťové body, Triger points, Breusova metoda, Podtlakové a především Ohnivé baňky, Manuální techniky ...