Montáže a revize plynu – Jiří Plch

Revize plynu v kotelnách, bytech, rodinných domech, činžovních domech a s tím spojené práce.

  • Zpracování projektové dokumentace.
  • Odsouhlasení dokumentace dodavatelem plynu.
  • Montáže domovních a bytových plynovodů a plynových kotlů.
  • Revize a tlakové ...