Zemní práce Václav Císařovský

  • Zemní práce – strojově i ručně včetně demolicí.
  • Kontejnerová doprava.
  • Pokládka zámkové dlažby.
  • Pokládka inženýrských sítí.
  • Valníková doprava a přeprava sypkých materiálů, štěrku a písku.
  • Odvoz a uložení odpadů, zeminy a sutí.