STEPRO, spol. s r.o.

Diagnostika staveb – provádění stavebně technických průzkumů, pasportizací, zatěžovacích zkoušek…