Filtrační technika, spol. s r.o.

Navrhujeme a vyrábíme zařízení na odstraňování emisí těkavých organických látek (VOCs) z průmyslové výroby. Naše systémy jsou optimalizovány s ohledem na efektivitu likvidace emisí a na investiční a provozní náklady.