M - SILNICE a.s. (Dopravní stavby)

Realizujeme dopravní stavby přes víc jak šedesát let a nabízíme všechny druhy komunikací, počínaje od polních cest, odstavných ploch, silnice I. tříd až po dálnice.

Trabantská 290/31, Praha 9 − Satalice