Stimul – personální poradenství (Provozovna)

Personální agentura nabízí služby zaměřené na personalistiku a dílčí personální procesy.
  • Komplexní vyhledávání zaměstnanců pro firmy.
  • Efektivní výběr zaměstnanců zpřesňujícími metodami jako je Assessment Centrum a Development Centrum.
  • Personálně poradenské služby – projekty: personální audity, organizační audity, vytváření popisů pracovních pozic a jejich katalogizace, vytváření vnitřních firemních předpisů, zavádění systémů hodnocení a motivace, průzkumy spokojenosti, návrhy cílených vzdělávacích projektů, kariérní poradenství.
  • Psychologická diagnostika pro pracovní účely.
  • Dopravní psychologie – psychologické vyšetření pro řidiče z povolání a další řidičské kategorie, testy pro řidiče žádající o vrácení řidičského průkazu, posuzování reklamních a jiných staveb.