Dipos Tábor a. s.

Asfaltujeme nebo opravujeme asfaltové povrchy komunikací, chodníků, parkovišť a jiných ploch:
  • asfaltujeme větší souvislé plochy do hloubky až 20 cm,
  • asfaltujeme napojení po opravách železničních přejezdů,
  • asfaltujeme kanalizační vpusti,
  • zalévání ...