Ústřední vojenská nemocnice Praha

U vojenské nemocnice 1200/1, Praha

Centrum nukleární medicíny, s.r.o.

Sokolovská 810/304, Praha-Vysočany

Klinika nukleární medicíny

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Prague Medical Care Department - Oddělení nukleární medicíny

U vojenské nemocnice 1200/1 (Ústřední vojenské nemocnici - Pavilon A5), Praha-Břevnov
ZAVŘENO (Otevírá v 07:00)

Ambulance nukleární medicíny VFN a 1. LF UK

U nemocnice 478/5 (budova 1. LF UK), Praha-Nové Město
ZAVŘENO (Otevírá v 07:00)