PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.

Ke Kablu 278/14, Praha 10 − Hostivař